• У дома

  Магичен свят помага на децата да усвоят и затвърдят знания в домашна обстановка под формата на интерактивни игри. Съдържанието е съобразено с държавните общообразователни изисквания и се допълва периодично с нови игри.
  Необходими са Ви само:
     - Таблет / лаптоп / компютър;
     - Връзка с Интернет.

  повече >
 • В детски градини

  Магичен свят предлага обучение под формата на групови занимания, преднанзачени за ползване в детски градини и начални училища. Посредством интерактивна дъска, проектор или таблет можете да преподавате или да упражнявате учебния материал по атрактивен и иновативен за децата начин.

  повече >
 • В центрове за деца със СОП

  Системата дава възможност за индивидуална работа:
     - Планиране и създаване на учебен график за всяко дете;
     - Дефиниране на критерии и отчитане на развитие;
     - Работа с дете на две нива: терапевт и родител;
     - Споделяне на успешни практики.

  повече >